Parametr DSTI zrušen, co to znamená?

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceParametr DSTI zrušen, co to znamená?
#Trendy#Starosti

V dubnu 2022 vstoupily v účinnost parametry LTV, DTI a DSTI, kterými Česká národní banka reguluje maximální výši hypotečních úvěrů. Na začátku května 2023 ČNB rozhodla o „deaktivaci“ parametru DSTI, který se v posledních měsících stal kvůli růstu úrokových sazeb nejpřísnějším z výše uvedených parametrů. Co znamená DSTI a jak funguje? A co znamená zmiňovaná „deaktivace“?


Od roku 2020 mohli Češi na celkové splátky svých dluhů vynaložit maximálně polovinu svých měsíčních příjmů. Česká národní banka však uvolnila cestu pro oživení hypotečního trhu a od 1. července 2023 zrušila limit pro maximální měsíční splátku úvěru v závislosti na příjmech žadatele o půjčku (ukazatel DSTI). „Právě podíl splátek na měsíčním příjmu dlužníka byl podle znalců trhu jednou z nejčastějších příčin, proč zájemci na hypoteční úvěr nedosáhli,“ vysvětluje Renata Javůrková, hypoteční specialistka J&T Banky.


Je ale potřeba zdůraznit, že ČNB rozhodně nepřehodnotila svůj náhled na bezpečné zadlužování. Necítí však již tak velkou potřebu do parametrů explicitně zasahovat a deaktivací DSTI poskytuje bankám více prostoru k uplatnění svých vlastních interních pravidel. Většina bank proto na hypotečním trhu jen parametr DSTI mírně upravila, pouze jedna z nich pak parametr neuplatňuje.


„Jak zároveň ekonomové také zdůrazňují, úvěrové ukazatele se zaváděly primárně jako prevence splátkového šoku vlivem růstu úrokových sazeb. Většina trhu se nicméně aktuálně shoduje, že by ke zvyšování úrokových sazeb nemělo dojít, perspektivně tedy může podíl splátek hypoték na příjmech spíše klesat,“ uvádí Renata Javůrková. 


V době svého zavedení měly ukazatele podle ekonomů přifouknout polštář obezřetnosti bankovního byznysu. Po pandemické pauze byly ukazatele znovuobnoveny v roce 2022 v reakci na výrazně zvýšené podíly úvěrů s vysoce rizikovými charakteristikami. 


Zrušení ukazatele DSTI může zvýšit poptávku po nemovitostech, protože potenciální kupující budou mít větší flexibilitu při získávání hypotečního úvěru. „To může vést ke zvýšení konkurence mezi kupujícími a zvýšení cen nemovitostí,“ upozorňuje Renata Javůrková. S odstraněním ukazatele DSTI mohou být hypoteční úvěry dostupnější pro širší skupinu lidí, než tomu bylo dříve.


Pokud zhodnotíme aktuální vývoj na hypotečním trhu, je potřeba také říci, že banky a stavební spořitelny poskytly v červenci letošního roku hypotéky v celkovém objemu 11,4 mld. Kč. Červencový objem i počet poskytnutých hypoték byl sice nižší než v předešlých dvou měsících, po zohlednění sezónnosti však jde o nejvyšší hodnoty od července minulého roku, kdy trh začal citelně zamrzat. I přes uvedené zlepšení hypoteční aktivity v posledních měsících zůstává ale stále objem poskytnutých hypoték zhruba poloviční oproti situaci v pololetí roku 2020.


Úroková sazba pak u nově poskytnutých hypotečních úvěrů v červenci poklesla a dostala se na nejnižší úroveň od srpna minulého roku. Nachází se tak na úrovni 5,8 %. Realizované úrokové sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv, nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi 6 až 7 %.


V případě, že budete řešit svůj investiční záměr, neváhejte se obrátit na svého bankéře, který pro vás s pomocí hypotečního specialisty J&T Banky na základě vašich požadavků a potřeb navrhne řešení a zajistí vám individuální úrokovou sazbu vybranou ze široké škály bank napříč hypotečním trhem.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.