Moneta: Valná hromada proběhne pouze korespondenční formou

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta oznámila, že valná hromada, která se koná 28. 4. bude vzhledem k současným opatřením probíhat pouze korespondenční formou bez fyzické účasti akcionářů. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je úterý 21. 4., naposledy se tak akcie obchodují s nárokem na účast v pátek 17. 4. Korespondenční hlasy musí být doručeny na adresu společnosti (Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 – Michle, PSČ 140 28) do 28. dubna 10:00. Management navrhuje v souladu s doporučením ČNB zadržet celý zisk minulého roku s výjimkou již vyplacené mezitímní dividendy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.