TMR: Igor Rattaj připouští zájem o provoz areálu v Harrachově

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle Hospodářských novin se mohou společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) a Trigema objevit jako konkurenční zájemci o provoz lyžařského areálu Harrachov

Podle Hospodářských novin se mohou společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) a Trigema objevit jako konkurenční zájemci o provoz lyžařského areálu Harrachov, pokud by se objevila od současných majitelů areálu taková nabídka. Areál je vlastněn Českou unií sportu (56,5 %), Svazem lyžařů ČR (37,6 %), městem Harrachov (5 %) a dalšími menšími akcionáři. HN uvádějí, že někteří sportovní funkcionáři vidí pronájem nebo prodej harrachovského areálu jako velmi pravděpodobný scénář. Naopak šéf České unie sportu Miroslav Jansta tuto variantu nepreferuje a uvádí, že jeho organizace je ekonomicky zdravá a není pod tlakem areál prodat či pronajmout. Generální ředitel TMR Igor Rattaj pro HN uvedl, že by mu provoz Harrachova dával velký smysl a že si dovede představit i variantu společného podniku, v němž TMR nemusí mít majoritu. Zájem však připouští i majitel developera Trigema Marcel Soural, který vidí potenciál v propojení Harrachova s areálem v Rokytnici nad Jizerou, který loni Trigema ovládla. Podle Sourala disponuje Rokytnice dostatkem lanovek, ale nemá dostatečnou ubytovací kapacitu, a může se tak vhodně doplnit s Harrachovem. Zprávu zatím hodnotíme jako neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.