Colt CZ: Majoritní akcionář R. Holeček koupil akcie firmy za 47,7 mil. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Podle regulatorního hlášení koupil místopředseda dozorčí rady a majoritní akcionář Colt CZ Group René Holeček na pražské burze 89 tis. akcií společnosti. Holeček konkrétně koupil 55 tis. akcií 23. 11. a 34 tis. akcií 24. 11., a to za průměrnou cenu 535,8 Kč za akcii. Objem obchodů tak dohromady činí 47,7 mil. Kč. Holeček drží skrze společnost Česká zbrojovka Partners SE 26,2 mil. akcií či 75,9 % akciového kapitálu společnosti. Přestože zakoupený objem není výrazný vůči již drženému podílu ve firmě, jde o významnou transakci mezi osobami ve vedení společnosti. Nákup akcií po nedávném poklesu jejich ceny může trh chápat jako výraz důvěry v budoucí hospodaření společnosti. Zprávu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.