Rohlik.cz Finance dnes vydává nové dluhopisy, předčasně splácí emisi 2023

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Rohlik.cz Finance dnes vydává novou emisi pětiletých dluhopisů.


Společnost Rohlik.cz Finance dnes vydává novou emisi pětiletých dluhopisů. Emise bude splatná 1. 2. 2026, ponese kupón ve výši 5,5 % splatný pololetně a její objem činí 1,7 mld. Kč. Nominál jednoho dluhopisu je 10 tis. Kč. Společnost očekává, že budou dluhopisy přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha v polovině dubna tohoto roku. Účelem vydání dluhopisů je refinancování nyní předčasně splácené emise 2023 a získání prostředků na další expanzi firmy. Emise 6,6/2023 bude dle dřívějšího rozhodnutí emitenta předčasně splacena dnes (první pracovní den po datu předčasné splatnosti 31. 1.). Oprávnění držitelé dluhopisů obdrží nominál dluhopisu, pravidelný pololetní kupón a mimořádný úrok za předčasné splacení ve výši jednoho ročního kupónu. Společnost Rohlik.cz Finance patří do skupiny Rohlik.cz Investment. Ta skrze společnost Velká pecka, s.r.o. provozuje rozvážku potravin v ČR a dalších zemích.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.