Oživení v průmyslu se komplikuje

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Průmyslová výroba v srpnu byla meziročně nižší o 8,0 %, což zklamalo očekávání, které bylo jen ve výši 4 %. Tři měsíce v řadě (od května do července) ukazoval průmysl razantní oživení aktivity a odmazávání ztrát, ale v srpnu došlo ke změně.

Sezónně očištěná průmyslová výroba klesla meziměsíčně o 0,9 %, meziročně byla nižší o 5,6 % (−5 % v červenci, −10 % v červnu, −25 % v květnu) a zastavil se předchozí trend snižování meziročního propadu produkce.

„U velké části oborů došlo v srpnu k negativnímu obratu v dynamice, tj. opět se prohloubil pokles produkce nebo došlo ke zpomalení růstu. Tento vývoj se týkal i klíčové výroby aut, kde produkce v srpnu meziročně klesla o 8 %, přitom v červenci téměř stagnovala na −0,7 %,“ říká hlavní ekonom Petr Sklenář.

To, že se oživení v průmyslu komplikuje, potvrzuje i vývoj nových zakázek (−10 % t/t), který zaznamenal nejhlubší propad za poslední 3 měsíce (−4 % v červenci; −3 % v červnu). V srpnu byl brzdou vývoj zahraničních zakázek (−11 % r/r v srpnu vs. −2 % v červenci). Celkově slabší výsledek domácího průmyslu koresponduje s horším výsledkem německého průmyslu v srpnu (−0,2 % m/m; −9,6 % r/r).

„V září došlo u nás i v zahraničí ke zlepšení předstihových ukazatelů, jako jsou indexy nákupních manažerů v průmyslu. Srpnový horší výsledek v průmyslu u nás i v Německu tak může být jen přechodným výkyvem v celkovém trendu oživení. Proces oživení tedy není hladký a bude delší i ve světle aktuální druhé vlny epidemie covidu-19 v části Evropy. Za celý letošní rok očekáváme propad domácího průmyslu kolem 10 %,“ konstatuje Petr Sklenář.

Obchodní bilance opět v přebytku

Obchodní bilance v srpnu podle očekávání skončila v přebytku 7,6 mld. korun (9 mld. v srpnu 2019). „Výsledek byl blízko našeho odhadu, ale trh čekal výrazně vyšší přebytek 16 miliard,“ uvádí hlavní ekonom.

Zpomalení průmyslu se odrazilo v dynamice exportů (−5 % r/r), přitom vývoj dovozů zůstal utažený (−5 % r/r). Z hlediska zboží nastal výrazný propad u vývozů aut (−12 % r/r v srpnu vs. +4 % v červenci).

Zhoršení dynamiky exportů bylo hodně rozdílné podle regionů, meziroční pokles vývozů nastal hlavně u obchodu s Ruskem (−17 % vs. +18 % v červenci), Británií (−12 % vs. −3 % v červenci), Německem (−8 % vs. +3 % v červenci) a také Španělskem (−13 % vs. −4 % v červenci).

Za období leden až srpen obchodní bilance kumulativně skončila v přebytku 71 mld. korun (vloni 113 mld.).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.