Koruna

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Zvažovaná  pomoc  domácí  ekonomice  je  obdobná  programům,  které  nedávno  vyhlásily  jiné,  nejen  evropské země jako Německo, Francie, Itálie, Velká Británie či USA.

Zvažovaná  podpora  sice  zřejmě nezvrátí  krátkodobý  ekonomický  propad,  ale  pomůže  k  rychlejší  obnově  postižené  ekonomiky  a  k  uchování důvěry, která je pro fungování ekonomiky stěžejní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.