ČNB: Relativní jestřábí tón zápisu z květnového zasedání

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pátek byl zveřejněn zápis z posledního zasedání bankovní rady ČNB (3. května), kdy úrokové sazby (7,00 %) zůstaly beze změny, ovšem hlasování bylo těsné (4:3). Pro stabilitu sazeb hlasovali guvernér Michl, viceguvernéři Zamrazilová a Frait a člen rady Kubíček. Pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů zvedli ruku Kubelková, Holub a Procházka. Kubelková a Holub dokonce podle zápisu původně chtěli zvýšit sazby o půl procentního bodu. Celkově je vyznění zápisu velmi jestřábí. Bankovní rada řešila, nakolik je rizikovým faktorem růst mezd, zda se může spustit mzdově-cenová spirála a nakolik zůstává ukotvené inflační očekávání. Diskuze zůstává, zda růst mezd už překračuje kritickou mez, anebo je ještě těsně na hraně a situaci lze řešit tím, že úrokové sazby zůstanou na zvýšené úrovni delší dobu. I když pokračuje zpomalování inflace podle prognózy, tak zatím to není pro bankovní radu důvod, aby zvažovala diskuzi o snižování sazeb. Naopak bankovní rada plánuje sazby držet na zvýšené úrovni delší dobu, možná i do začátku příštího roku.

Pro ČNB budou na začátku června důležité výsledky mezd za 1Q a výsledky inflace za květen. Nadále očekáváme, že ČNB na dalším zasedání (21. června) ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %), ale část bankovní rady bude opět hlasovat pro jejich zvýšení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.