Úroky a demografie učiní z dluhu větší zátěž

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  


Úroky a demografie učiní z dluhu větší zátěž
#Trendy#Ekonomika#Starosti

Dluh v celém západním světě relativně k velikosti ekonomiky trendově roste a je nejvyšší od druhé světové války. Po rozpočtové ráně v podobě covidu-19 a krátkém vydechnutí na vlády dopadají nové výdajové požadavky – investovat do energetiky, po mnoha letech začít znovu zbrojit a vydávat stále větší prostředky na zelené programy. Dluh Spojených států již dosahuje necelých 100 % HDP, velmi zadlužená Itálie je na 140 %. Dluh se bude západním státům prodražovat ve dvou rozměrech.


Přinejmenším krátkodobě bude dluh zdražovat, neboť rostou náklady financování. Centrální banky v reakci na inflaci zvedly úroky a ty se postupně propsaly do výnosu, jaký investoři požadují při nákupu státních dluhopisů. Italský desetiletý dluhopis se blíží výnosu 5 % p. a., což znamená nejdražší financování italské vlády od dluhové krize eurozóny v roce 2012. Podobně, byť z nižších úrovní, rostou náklady financování pro všechny velké státy.

Dlouhodobě se bude dluh rovněž prodražovat, ale v jiném smyslu. Západní svět totiž zažije pokles populace v produktivním věku. Tímto procesem je známé Japonsko, kde práceschopná populace klesá nepřetržitě od poloviny 90. let, ale v Evropě ani USA na takový vývoj není nikdo zvyklý ani připravený. Pokles produktivního obyvatelstva by měl do několika let postihnout prakticky celou západní Evropu a o pár let později (navzdory silné imigraci) i USA. Pokud bude klesat počet pracujících, musela by adekvátně růst produktivita práce, abychom měli alespoň stále stejný výkon ekonomiky, z něhož se dluh obsluhuje. Jenže růst produktivity je v poslední době slabý a nemusí stačit.

Vezmeme-li v úvahu tento dlouhodobý demografický problém, často zmiňovaná rada zvyšovat daně nedává pro západní státy ani Českou republiku velký smysl. Vlády by se dostaly do začarovaného kruhu, v němž by smršťující se produktivní populaci stále více zdaňovaly, aby z ní dostávaly stejné příjmy jako dříve. Naopak jako naprosto nezbytná se jeví systematická revize veřejných výdajů a snížení zátěže státu vůči ekonomice. Jinak by tržní ekonomiky Západu mohly riskovat dluhové krize a pokles životní úrovně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.