Moneta: Manecomte Pavla Tykače ovládá zhruba 6 % společnosti

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Podle vyjádření mluvčího Jana Chudomela pro Seznamzpravy.cz ovládá společnost Pavla Tykače Manecomte Limited zhruba 6 % akcí Monety. Manecomte tak ovládá přímo a nepřímo více akcií, než plyne z poslední informace Monety o jejích akcionářích, podle níž Manecomte drží pouze 2,57 %. Pavel Tykač v říjnovém rozhovoru uvedl, že by se rád se svým podílem dostal k 20 %. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.