Kofola: Management věří v růst EBITDA díky zlevnění energií i spotřebitelům

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Kofola ČeskoSlovensko pořádala výroční setkání s analytiky, na němž finanční ředitel společnosti Martin Pisklák komentoval současné hospodaření firmy a výhled. Podle finančního ředitele loňský výsledek zisku EBITDA 1,11 mld. Kč byl nad předchozím očekáváním vedení 1,08 mld. díky poklesu cen elektřiny, kterou společnost platí na spotové bázi. Tento pokles se zatím pozitivně promítá i do letošního roku a měl by pomoci zisku EBITDA k růstu na 1,1 – 1,25 mld. Kč letos. Druhým pozitivním vlivem je podle finančního ředitele chování spotřebitelů: přes několik negativních faktorů (inflace cen energií a základních potřeb, zdražení hypoték, atd.) zatím nedošlo k prudké negativní reakci spotřebitelů, která by vyvolala propad prodejů. Management uvedl, že hlavní konkurenti Mattoni a Coca Cola zdražili na českém trhu v lednu podobně jako Kofola (v průměru o 20 %). Větší růst zisku však nebude umožněn vysokou cenou cukru, která je dvojnásobná oproti loňsku (1000 EUR/t versus 500 loni). Management pozitivně komentoval i výkonnost menšího segmentu Ugo na začátku letošního roku. Návrh na dividendu, která by měla být minimálně 11,3 Kč/akcie jako loni, by měl být letos představen dříve, a to ke konci 2. kvartálu. Vyznění setkání celkově hodnotíme pozitivně, neboť uvedené informace naznačují, že nejsilnější nákladové tlaky již pomalu odcházejí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.