Dlouhodobé investování umožňuje více riskovat. Riziko se v čase ředí

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDlouhodobé investování umožňuje více riskovat. Riziko se v čase ředí
#Cíle#Růst#dip

V investování platí „Čím dříve, tím lépe“, znamená to totiž, že investované peníze budou pracovat delší dobu. A to se podle odborníků vyplácí. A odpovídají tomu i historická data. Z nich jasně vyplývá, že kapitálové trhy, na nichž se investované prostředky zhodnocují, kontinuálně rostou bez ohledu na výrazné propady v podobě krizí. I proto musí občan v rámci dlouhodobého investičního produktu, který nově podporuje vláda, zhodnocovat peníze minimálně deset let.Od letošního roku mohou lidé investovat i s podporou státu. V rámci takzvaného dlouhodobého investičního produktu mohou nakupovat akcie, dluhopisy a další nástroje kapitálových trhů a proinvestované prostředky lze až do výše 48 tisíc korun odepsat ze základu daně z příjmu. (V J&T spustíme DIP během jara).

Podmínkou takzvaného DIPu ale je, že prostředky musejí mít lidé takto zainvestované po dobu minimálně deseti let a nemohou je vybrat dříve než v šedesáti letech věku. Zdánlivá komplikace může být ve skutečnosti skrytá výhoda.

Dlouhodobost totiž hraje pro investora. Jasně to ukazují desítky let investiční praxe.


Dlouhodobé investování umožňuje více riskovat. Riziko se v čase ředí


Trhy rostou

Významně se na tom podílejí zejména dvě síly, které na trzích hrají ve prospěch investora. První je vliv složeného úročení. Díky němu roste výnos v čase, protože se postupně úročí i již úročená částka. Zásadní roli pak hraje i skutečnost, že v dlouhodobé perspektivě trhy rostou, a to navzdory propadům v dobách krizí.

„Pravidelné investování fixních částek v pravidelných intervalech umožňuje nakupovat více aktiv, když jsou ceny nízké, a méně, když jsou ceny vysoké. Tím se snižuje průměrná nákupní cena a minimalizuje dopad krátkodobé tržní volatility,“ vysvětluje Pavel Němec z J&T Banky. Podle něj tak pravidelné investování umožňuje minimalizovat dopad krátkodobých tržních kolísání, protože investor vstupuje na trh postupně a nemusí se snažit přesně časovat vrcholy a dna trhu. „Růstové investiční nástroje, jako jsou akcie, mají tendenci nabízet atraktivnější výnosy v průběhu delšího časového období. Mimo to dlouhodobé investice umožňují investovat do různorodých aktiv a tříd, což pomáhá snižovat celkové riziko portfolia a poskytuje lepší vyvážení mezi potenciálním výnosem a rizikem,“ dodává Němec.


Jak se stát milionářem

Okřídlená věta, že stát se milionářem na kapitálových trzích může opravdu každý, skutečně platí. A stojí za tím právě efekt dlouhodobého investování a nikoli pouze součet investovaných prostředků.

„Například pokud by klient investoval po dobu 30 let 4 tisíce měsíčně, což představuje částku pro maximální daňovou úlevu, do fondu J&T Opportunity s výnosem cca 9% p.a., což je reálné zhodnocení mezi lety 2016 a 2022, tak by měl na konci k dispozici částku zhruba 7 milionů korun. Z toho by více než 70 % tvořily výnosy a zbytek vložené prostředky,“ vypočítává Pavel Němec.


Zajímají vás další informace ze světa investic? Sledujte online diskuze J&T Banka Talks, v nichž se věnujeme tématům, která vnímáme jako aktuální a zajímavá.
Záznamy diskuzí najdete na
Spotify, Apple podcasts nebo Google podcasts.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.