Makro: Deficit rozpočtu se prohloubil na 230 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Hospodaření státního rozpočtu za období leden-srpen skončilo v deficitu 230 mld. Kč (-15 mld. v srpnu 2019). Během srpna došlo k prohloubení schodku o 25 mld. Kč. Letos výdaje meziročně vzrostly o 18 %  (+175 mld. Kč meziročně) z toho 26 mld. Kč tvoří vyšší investice a 51 mld. nárůst sociálních dávek (z toho 23 mld. starobní důchody). Naopak daňové příjmy poklesly o 7 % r/r (-56 mld. Kč meziročně). Po úpravách byl letošní rozpočet schválen se schodkem 500 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.