Moneta Money Bank: Projekce výsledků za 2Q 2020

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta Money Bank zveřejní výsledky hospodaření za 2Q 2020 v pátek 31. července před otevřením trhu. Meziroční srovnání je tentokrát zkresleno konsolidací aktiv Wüstenrot CZ. Očekávaný čistý zisk na úrovni 851 mil. Kč (-17 %) je dále výrazně ovlivněn zaúčtováním negativního goodwillu z této akvizice (oček. +750 mil. Kč) a výraznou tvorbou opravných položek plynoucí z aktualizace rizikových modelů na základě zhoršujících se makroekonomických projekcí.

Rychlé snížení úrokových sazeb, kdy Česká Národní Banka v období od poloviny března do začátku května srazila základní úrokovou sazbu ve třech krocích o 2 procentní body na 0,25 %, bude mít výrazný dopad na úrokové výnosy všech českých bank. Bez konsolidace Wüstenrot by úrokové výnosy Monety podle naší projekce meziročně poklesly přibližně o 7 %. Propad výnosů z poplatků by pak měl být vzhledem k restriktivním opatřením ještě o něco výraznější (oček. -10 % r/r). Zároveň příspěvek Wüstenrotu není u poplatků tak výrazný (přibližně 4 % z konsolidovaných čísel) jako u úrokových výnosů (14 %).

Banka ve výsledcích za 2Q zaúčtuje mimořádný zisk plynoucí z vyšší účetní hodnoty akvírované společnosti Wüstenrot CZ oproti zaplacené ceně. Tento zisk by se měl pohybovat v rozmezí 500 – 825 mil. Kč. V naší projekci počítáme s úrovní spíše u horní hranice tohoto rozpětí (750 mil. Kč).

Provozní náklady by měly zůstat nadále pod kontrolou. Očekáváme, že se ve 2Q již projeví náklady na integraci akvizice, nicméně větší část z managementem očekávaných 150 mil. Kč pro tento rok banka podle našeho názoru zaúčtuje až v druhé polovině roku.

Kvalita úvěrového portfolia by se neměla výrazněji zhoršit vzhledem k platnosti úvěrového moratoria. Nicméně zhoršení makroekonomických projekcí a jejich promítnutí do rizikových modelů banky podle pravidel IFRS 9 povede k výrazné tvorbě opravných položek na nesplácené úvěry. Očekáváme, že Moneta zároveň využije mimořádného zisku z negativního goodwillu a bude se snažit opravné položky ve 2Q ještě navýšit.

Hlavním tématem bude kromě samotných čísel především aktualizace celoročního výhledu hospodaření. Celkově si nemyslíme, že by výsledky za 2Q měly být výraznějším katalyzátorem pro akcie bank, vzhledem k tomu, že úvěrové moratorium a státní pomoc zatím výrazně zkreslují údaje o kvalitě úvěrů a nezaměstnanosti a neumožňují tak investorům v současné době přesnější predikce dalšího vývoje.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.