Avast: Poslední den s nárokem na podmíněnou dividendu

1-minutové čtení
J&T specialistaAkcie Avastu se dnes obchodují naposledy s nárokem na podmíněnou mezitímní dividendu za první polovinu roku ve výši 0,048 USD či 1,15 Kč. Na roční bázi představuje tato dividenda hrubý výnos 1,5 %. Dividenda bude vyplacena pouze tehdy, když fúze mezi Avastem a NortonLifeLock nebude dokončena do 11. 8. 2022. V tom případě bude výplatní den 12. 8. Pokud fúze bude do uvedeného data dokončena, dividenda vyplacena nebude. O fúzi bude pravděpodobně jasno do konce července, kdy by měl britský antimonopolní úřad zveřejnit závěry ze svého šetření. Podotýkáme, že případné vyplacení dividendy nemění cenu, kterou by NortonLifeLock vyplácel akcionářům Avastu za jejich akcie.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.