Kofola: Ministerstvo živ. prostředí připravuje povinné zálohování PET lahví

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací z tisku připravuje ministr životního prostředí Petr Hladík návrh zákona, který zavede povinné zálohování PET lahví a plechovek o objemu od 0,1 do 3 litrů, a to pro nápoje s obsahem alkoholu do 15 %. Výjimku bude mít mléko. Ministr navrhuje, aby záloha činila 4-5 Kč na láhev, ale o konkrétní výši se dále povede diskuse. Povinné zálohování by mohlo začít platit od poloviny roku 2025. Cílem zákona je motivovat spotřebitele k vracení lahví, tím omezit jejich výskyt v přírodě a také podpořit recyklaci. Podobný zákon nyní platí např. na Slovensku. Zálohování by se podle nás týkalo velké škály nápojů Kofoly. Cena nápojů včetně zálohy by vzrostla, ale spotřebitel by si zvýšení kompenzoval vrácením lahví. Management Kofoly podle nás se zálohováním počítá a právě dokončená akvizice třetinového podílu ve firmě General Plastics na recyklaci plastů je součástí této strategie. Kofola by se tak sama zařadila do procesu recyklace a management nedávno na setkání s analytiky uvedl, že by očekával pozitivní efekt na hospodaření firmy. Zálohování je však zatím ve fázi návrhu a zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.