Gevorkyan: Potvrzení předběžných výsledků a pokles zadlužení

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Gevorkyan, která působí v oboru práškové metalurgie, oznámila za r. 2022 tržby 58,67 mil. EUR, o 8,7 % vyšší než v r. 2021, a zisk před odpisy EBITDA 18,0 mil. EUR, meziročně vyšší o 13,4 %. Firma tak potvrdila dříve zveřejněné předběžné výsledky. Na úrovni tržeb Gevorkyan mírně překonal výhled managementu ve výši 58,5 mil. EUR, naopak u zisku EBITDA výsledek 18,0 mil. zaostal za plánem 19,1 mil. Důvodem byly vyšší náklady na připravovanou expanzi, pod čímž rozumíme např. přechod na mezinárodní finanční standardy. Přesto se marže zisku EBITDA meziročně zvýšila z 29,4 % na 30,7 %. Společnost uvedla, že dosavadní průběh rozvojových plánů dává předpoklady ke splnění cílů i v letošním roce. Čistý dluh meziročně klesl ze 70,6 na 61,6 mil. EUR a poměr čistý dluh / EBITDA tak klesl ze 4,5 na 3,4.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.