Makro: Překvapivě solidní vývoj maloobchodní tržeb

1-minutové čtení
J&T specialistaNa začátku roku spotřebitelskou poptávku brzdilo zrychlení inflace, ale další zrychlování inflace už nemělo další dopad. Nominální růst maloobchodních tržeb v dubnu zůstal na vysoké úrovni (20,8 % r/r), po očištění o inflaci reálné tržby vzrostly „jen“ o 6,2 % r/r, což byl lepší výsledek, než se očekávalo (oček. 5,0 %). Meziměsíčně maloobchodní tržby (očištěné o inflaci) vzrostly o 0,1 % m/m (0,0 % m/m v březnu). Meziročně výrazně reálně rostly prodeje u nepotravinářského zboží (9,3 % r/r) a také u pohonných hmot (8,1 % r/r). V obou případech se pozitivně projevil efekt snížené srovnávací základy kvůli lockdownu v loňském roce. I přes tento nárůst jsou svojí úrovní tržby u tohoto zboží (obuv, oděvy, sportovní vybavení) stále pod úrovní roku 2019. Dál pokračuje výrazný obrat ve vývoji e-commerce, protože prodeje přes internet meziročně klesly o 13,1 % r/r (-16 % r/r v březnu, -12 % v únoru).

Pro letošní rok očekáváme stagnaci maloobchodních tržeb (+4,0 % v roce 2021), když spotřebitelskou poptávku výrazně přibrzdí inflace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.