Makro: Přebytek obchodní bilance v říjnu podpořil nižší dovoz paliv

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance v říjnu podle očekávání vykázala přebytek 7,2 mld. Kč (-1 mld. v říjnu 2018). Meziročně export sice klesl o 3 %, částečně i kvůli kalendářním efektům, ale i tak to byl nižší pokles než u importu (-6 % r/r), což znova vedlo k meziročnímu zlepšení bilance zahraničního obchodu o 7 mld. korun. Pokles exportu se teritoriálně týkal hlavně partnerů v eurozóně (-6 % r/r), naopak do zemí mimo EU export vzrostl (5 % r/r). Z hlediska jednotlivých položek byl klíčový na dovozní straně nižší deficit v obchodu s ropou a plynem o 4 mld. korun, které doplnilo zvýšení přebytku v obchodu se stroji o 3 mld.

Pro celý letošní rok bilance směřuje k přebytku kolem 150 mld. korun, tj. 2,7 % HDP (98 mld. v roce 2018).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.