Holdingové financování stojí hlavně na bonitě portfolia

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceHoldingové financování stojí hlavně na bonitě portfolia
#Příběhy#Úspěch#Byznys

Česká investiční skupina Portiva buduje trvalé hodnoty v sektorech s přímým dopadem na budoucí podobu společnosti a prostředí, v němž žijeme. Jádro nejstarší divize tvoří obnovitelné zdroje, realitní divize skupiny pak stojí na kvalitních komerčních nemovitostech, které si zakládají na udržitelnosti a konečně IT divize patří mezi lídry softwarových služeb pro automotive v celé Evropě. Pro svou expanzi využívá holdingové financování.

Portiva se pokládá za středoevropský family office a své základy staví na rodinných hodnotách, jako jsou stabilita, soudržnost, úcta a odpovědnost. Skupina, která má v současné době kolem 400 zaměstnanců, byla od samotného začátku budována jako moderní, transparentní a udržitelná společnost.

Nejstarší divizí je ta zaměřená na energie. V portfoliu má v současnosti celkem 14 fotovoltaických a větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 30 MW.  V roce 2021 Portiva rozšířila aktiva v oblasti energetiky také o teplárenskou skupinu Martech. Jimi vlastněné kogenerační jednotky a kotelny o celkovém výkonu 37 MWt zásobují teplem obyvatele, firmy a veřejné budovy v celkem čtyřech moravských městech o celkem 40 tisících obyvatel.

Na realitním trhu se Portiva zaměřuje především na komerční nemovitosti v atraktivních lokalitách s převahou kancelářských projektů a obchodních center. Ve svém portfoliu tak má například největší obchodní centrum ve Středočeském kraji Central Kladno s více než stovkou nájemců. Dále vlastní také nákupní park v jihomoravských Ivančicích či nově postavený administrativní komplex Astrid Offices v pražských Holešovicích s 4 750 m2 pronajímatelných kancelářských ploch. Zatím poslední získanou nemovitostí je pražská administrativní budova SmíchOFF s více než 11 tisíci m2 pronajímatelné plochy.

Některé z těchto projektů si holding ponechal ve svém portfoliu, jiné prodal se ziskem dalším subjektům. Aby se mohla skupina dále rozvíjet, rozhodla se získat finanční prostředky na refinancování části stávajících ekvitních půjček nebo ekvitu do dalších akvizic v rámci sektorů obnovitelných zdrojů a komerčních nemovitostí.

„S Portivou jsme navázali spolupráci v době první covidové vlny v roce 2020, kdy jsme asistovali při akvizici obchodního centra juniorním úvěrem, který jsme poskytli. Následně jsme poskytli juniorní financování holdingu na základě bonity jednotlivých projektů v portfoliu, které i po zohlednění seniorního dluhu kryje úvěr J&T Banky. Jako zajištění jsme využili mimo jiné zástavu akcií holdingu.

a to bez nutnosti záruk hmotným majetkem,“ popisuje podmínky poskytnutí financování Pavol Martiška z odboru korporátního financování.

100 procent potřeby bez zajištění nemovitostí

Právě tzv. holdingové financování dokáže rychle zajistit potřebné ekvitní zdroje nejen pro nové akvizice, ale také pro financování provozu holdingu či refinancování prostředků akcionářů. Jak ukazuje příklad Portivy, skupina nemusela za úvěr ručit ani svými větrnými a solárními elektrárnami či komerčními nemovitostmi. „Jako záruky obvykle požadujeme zástavu akcií či podílu holdingu, osobní ručení akcionářů či prvé nebo druhé pořadí na existujících aktivech skupiny,“ vysvětluje Pavol Martiška. Samozřejmostí je pak vysoká bonita portfolia klienta. Výše financování přitom může dosáhnout až 100 procent potřeby klienta.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.