PMČR: Předzásobené cigarety se budou muset pravděpodobně zničit

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Vzhledem k letošnímu zvýšení tabákových daní se distribuční sítě jako tradičně výrazně předzásobily kvůli možnosti doprodávat staré zásoby s levnější daní ještě tři měsíce po tom, co nová daň vstoupí v platnost. Avšak preventivní opatření kvůli Covid-19 a především zákaz cestování, kdy zahraniční poptávka činí až 30 % prodejů, negativně dopadají na spotřebu cigaret v ČR. Pokud nedojde k prodloužení termínu, do kdy se mohou „staré“ zásoby prodávat, je pravděpodobné, že se budou muset tyto zásoby zničit. Dle tisku jde až o 50-60 mil. krabiček, což představuje 1,0-1,2 mld. ks. cigaret tedy zhruba 5 % roční domácí spotřeby. Prozatím se vláda staví liknavě k návrhu výrobců cigaret o prodloužení data, do kdy se mohou „staré“ zásoby doprodávat. Stát sice vrátí zaplacenou spotřební daň výrobcům, ale nikoliv distribuční síti, která by tak mohla zaznamenat výrazné fin. ztráty. Situaci budeme nadále sledovat. Je zřejmé, že především uzavření hranic pro zahraniční spotřebitele by mohlo mít nejvýraznější dopad na domácí odbyt.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.