Moneta: Člen představenstva nakupoval akcie

1-minutové čtení
J&T specialistaMinulý týden (6. 5.) nakoupil Jan Novotný, člen představenstva a šéf komerčního bankovnictví, 17 400 kusů akcií banky za cenu 51,5 Kč za akcii. Celkově tedy utratil za akcie téměř 900 tisíc korun. Nákupy ze strany manažerů jsou trhem brány jako pozitivní signál.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.