Makro: Obchodní bilance v listopadu ve vyšším přebytku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance v listopadu skončila nečekaně ve výrazném přebytku 30,8 mld. korun (-26 mld. v listopadu 2022), když se očekával třetinový přebytek. Pokles exportu (-3 % r/r) kompenzoval ještě výrazně hlubší propad na straně importů (-15 % r/r). Výsledek dovozů přitom zlepšoval opět silný vývoj aut (+13 % r/r). Na dovozní straně byl vidět výrazný propad u dovozu ropy a plynu (-46 % r/r), ale také u dalších položek, které odrážejí utlumenou domácí poptávku. Za období leden–listopad obchodní bilance skončila v kumulativním přebytku 121 mld. korun (-202 mld. korun za leden–listopad 2022). Za celý rok 2023 očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 115 mld. korun (1,6 % HDP).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.