ČEZ: Evropská komise dnes schválí jádro a plyn jako dočasné čisté zdroje

1-minutové čtení
J&T specialistaEvropská komise by dnes měla schválit a zveřejnit upravenou podobu klasifikace různých zdrojů energie (tzv. taxonomie). Očekává se, že oproti původnímu návrhu dojde jen k mírným úpravám, a i přes odpor některých států bude jádro a plyn označeno přechodně za čistý zdroj energie. Jednotlivé státy následně již nemohou do těchto pravidel zasahovat, pro jejich zrušení jako celku by se pak muselo do půl roku vyslovit minimálně 20 z členských zemí EU reprezentující nejméně 65 % obyvatel nebo většina europoslanců.   


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.