Komerční banka: Zisk výrazně nad odhady zásluhou nízkých rizikových nákladů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 3 129 mil. Kč, výrazně nad očekáváním trhu. Rozdíl je především v nižších opravných položkách. Provozní zisk vzrostl o 5 % r/r na 3 892 mil. Kč (oček. 3 819 mil.), když nižší úrokové výnosy oproti odhadům byly kompenzovány vyšším výnosem z finančních operací.

Úrokové výnosy byly meziročně nižší o 1 %, což byla kombinace 5% růstu úvěrového portfolia a dalšího výrazného propadu čisté úrokové marže. Ta dosáhla 1,6 % v porovnání s 1,73 % ve 2Q20 i 1Q21. Výrazný 11% růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z cross-sellingu (fondy a pojištění) a poplatky za poradenství a další finanční služby v rámci několika velkých transakcí. Reportované provozní náklady jsou meziročně nižší o 1 %, když růst odpisů v důsledku investic do IT a vyšší příspěvek do regulatorních fondů byly více jak kompenzovány poklesem personálních i ostatních administrativních nákladů. Průměrný počet zaměstnanců poklesl o 6 % r/r na 7 676. Podíl nesplácených úvěrů se stabilizoval na úrovni 2,9 %, rizikové náklady dosáhly pouze 19 b.b. Celková kapitálová přiměřenost banky byla na úrovni 23,3 %, výrazně nad regulatorním minimem (16,2 %) i při započítání opatrnostní rezervy, kterou management stanovil v rozmezí 50–200 b.b.

Management víceméně zopakoval výhled na letošní rok, který předpokládá růst úvěrového portfolia mírně nad 5 %, růst depozit vyšším jednociferným tempem, stabilní celkové provozní výnosy s mírným poklesem úrokových výnosů, přibližně 5% růst výnosů z poplatků a nižším dvouciferným růstem výnosů z finančních operací. Provozní náklady by měly být meziročně beze změny, rizikové náklady pak budou výrazně nižší oproti minulému roku.

Ohledně dividendy banka uvedla, že je představenstvo připraveno svolat mimořádnou valnou hromadu, jakmile ČNB schválí výplatu dividendy. Maximální dividenda podle platných limitů stanovených regulátorem je 23,89 Kč na akcii (2,9% hrubý dividendový výnos).

Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné informace mírně pozitivní vzhledem k vývoji rizikových nákladů a čistého zisku, provozní úroveň je bez výraznějších překvapení.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)2Q 20212Q 2020r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 3837 2412%7 2747 330
  Čistý úrokový výnos4 9534 999-15 0135 114
  Poplatky & provize1 4181 27311%1 4231 394
  Ostatní provozní výnosy1 0129714%838822
Provozní náklady-3 491-3 545-1%-3 442-3 511
Provozní zisk3 8923 6965%3 8323 819
  Opravné položky-82-1576-95%-580-533
Čistý zisk3 1291 77976%2 6252 651

  Zdroj: J&T, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.