Colt CZ: Vista odmítla návrh na spojení obou firem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Představenstvo americké společnosti Vista Outdoor uvedlo, že odmítlo návrh Colt CZ Group na spojení obou firem. V dopise gen. řediteli Colt CZ Janu Drahotovi se jako důvod odmítnutí nabídky uvádí, že návrh podhodnocuje s cenou 30 USD/ks společnost Vista Outdoor, není dostatečně konkrétní v podmínkách spojení a také podceňuje potenciál rozdělení firmy na segmenty Sporting Products a Outdoor Products, s nímž počítá dohoda s českým zbrojařem CSG. Vista tak potvrdila, že prodá větší segment malorážové munice Sporting Products společnosti CSG, přičemž dokončení transakce čeká v příštím roce. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.