ČEZ: Cenové stropy zřejmě skončí na konci tohoto roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu neplánuje podle ministra Josefa Síkely prodloužit platnost cenových stropů na energie, ty by tak měly skončit na konci tohoto roku. Za první pololetí ministerstvo zaplatilo na kompenzacích dodavatelům 38 mld. Kč, za celý rok by to pak mělo být přibližně 60 mld. Kč, což je výrazně méně než původně plánovaných 100 mld. Kč. Pokud ceny energií zůstanou relativně stabilní a cenové stropy budou zrušeny, roste pravděpodobnost, že bude zrušena či výrazně upravena také daň z mimořádných zisků, jejíž výnos je určen právě na mimořádné výdaje státu na pomoc s vysokými cenami energií. Možnost zrušení této daně v průběhu příštího roku nedávno připustil také ministr financí Zbyněk Stanjura. Pro akcie ČEZu by jakékoliv snížení daně z mimořádných zisků bylo pozitivní zprávou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.