Makro: Vysoká inflace ve 4Q opět vedla k hlubokému propadu reálných mezd

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ve 4Q průměrná mzda (hrubá, nominální) podle očekávání meziročně vzrostla o 7,9 % r/r. Ve většině oborů zrychlilo tempo růstu mezd na 8-10 % r/r. Pomalejší růst mezd se týkal jen veřejného sektoru – školství (0 % r/r), zdravotnictví (5 % r/r). Ovšem nominální růst mezd (+7,9 % r/r ve 4Q vs. 6,2 % r/r ve 3Q) odmazala vysoká inflace (15,1 % r/r za 4Q) a následně reálné mzdy (růst očištěný o inflaci) meziročně klesly opět o výrazných 6,7 % r/r (-9,7 % r/r ve 3Q). Reálné mzdy klesaly dokonce již pátý kvartál v řadě. Pokles reálné mzdy je nyní protiinflačním faktorem, ale pro ČNB je mírným varováním zrychlení nominálního růstu mezd, které se vzhledem k napjatému trhu práce může přenést i do dalších kvartálů. Za celý rok 2022 průměrné mzdy vzrostly o 6,5 % (4,8 % v roce 2021), po očištění o inflaci reálné mzdy klesly o 7,5 %, což je nejhlubší propad v historii (data od 1994). Pro letošní rok očekáváme růst mezd kolem 8 %. Nadále čekáme, že ČNB ponechá většinu roku úrokové sazby beze změny na úrovni 7,00 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.