CPI PG: Agentura S&P snížila dluhový rating do neinvestičního pásma

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Ratingová agentura S&P Global Ratings v pátek během obchodování oznámila, že snížila rating seniorních dluhopisů společnosti CPI Property Group (CPI PG) z BBB- na BB+ s negativním výhledem. Jde tak o snížení do neinvestičního pásma, kde se zatím rating CPI PG nikdy nenacházel. Jako hlavní důvod snížení uvedla S&P zhoršení dluhových metrik, především tzv. úrokového krytí (EBITDA interest coverage), které určuje, kolikrát kryje roční zisk před odpisy EBITDA úrokové náklady. Tento parametr se dle metodiky S&P snížil z 2,1 v první půli loňského roku na 1,8 na konci roku, což bylo pod základním scénářem 2,0 agentury S&P. Současná výše úrokového krytí není podle S&P slučitelná s dosavadním ratingem BBB-. Kromě snížení výše uvedeného ratingu pro seniorní dluhopisy agentura S&P rovněž snížila rating podřízených hybridních dluhopisů (tzv. perpetuit) na B+ z BB. Ponechání negativního výhledu u ratingu odráží riziko, že management nezvládne dostatečně rychle postupovat s oddlužováním společnosti a nedostane se tak blíže ke svým cílům (snížit zadluženost LTV pod 50 % z posledních 52,3 % na konci r. 2023). S&P vidí riziko tohoto scénáře jako jedna ku třem. CPI PG v prohlášení uvedla, že snížení ratingu považuje za překvapivé a že neměla žádné indikace, že k němu dojde. Nicméně, okamžitý dopad snížení ratingu považuje CPI PG za nevýznamný. Důvodem je jednak to, že společnost před několika týdny upsala dluhopisy za 500 mil. EUR, díky nimž splatila poslední část překlenovacího úvěru na akvizici firem Immofinanz a S-Immo, a dále skutečnost, že žádné dluhopisy CPI PG v sobě nemají ustanovení o tom, že by snížení ratingu do neinvestičního pásma mělo vyvolat splacení jistiny. Společnost uvedla, že se bude snažit získat investiční rating zpět co nejrychleji. Zprávu o snížení ratingu hodnotíme negativně, ale zároveň vnímáme, že společnost nyní intenzivně provádí divestice s cílem snížit zadluženost. Rovněž očekáváme, že korekce cen nemovitostí, která v Evropě probíhá poslední dva roky, bude letos již slábnout a může dosáhnout svého dna. To společnosti pomůže se snížením zadlužení LTV (loan-to-value).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.