PMČR: Výsledky za 1H20 překonaly naše projekce

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR dnes ráno zveřejnil výsledky za 1H20. Naše projekce jako tradičně vycházela z nekonsolidovaných čísel. Tržby meziročně za 1H vzrostly o 2,9 % na 7,6 vs. oček. 7,4 mld. Kč. Překvapivý byl vývoj především v ČR, kde jsme predikovali téměř 10% r/r pokles tržeb především kvůli poklesu přeshraničních prodejů v důsledku omezení spojených s Covid-19. Avšak objem v ČR poklesl „pouze“ o 4,4 % vs. oček. -12 % r/r. Navíc byl silnější i růst cenového efektu vůči našemu odhadu (+2,0 % r/r). Lepší než očekávané výsledky na domácím trhu pak podtrhuje růst tržního podílu v ČR na 44,4 z 40,9 % r/r, především díky zvýšení tržního podílu zahřívaných produktů na 9,5 z 5,4 % v 1H19. Zde jen podotkneme, že celkový kombinovaný trh (cigarety + zahřívané produkty) meziročně poklesl o 11,5 %, což pomáhá růstu tržního podílu zahřívaných produktů.  

Efekt ČR přetlačil i slabší než očekávaný vývoj na Slovensku a ve výrobních službách. Slovensko dosáhlo tržby 1,33 vs. oček. 1,44 mld. Kč kvůli slabším než očekávaným prodejům (-1,8 vs. oček. +2,2 % r/r). Tržní podíl lehce vzrostl na 58 z 57,8 %, a to díky zahřívaným produktům, které tvoří již 9,0 vs. 6,3 % v 1H19. Tržby z výrobních služeb činily 1,18 (+1,5 % r/r) vs. oček. 1,24 mld. Kč.  

Vyšší podíl zahřívaných produktů, který pozitivně působí na vývoj tržeb vzhledem k vyšším dosaženým cenám, naopak snižuje ziskovost společnosti vzhledem k nižším dosaženým maržím na těchto produktech. PMČR působí jako prodejce a ne jako výrobce zahřívaných produktů. EBITDA marže tak poklesla o 3,7 p.b. r/r na 36,3 vs. oček. 38,6 %. Čistý zisk pak klesl o 5,7 % na 1,43 vs. oček. 1,36 mld. Kč. Anualizovaný čistý zisk na akcii pak představuje 1 426 Kč/akcii, což naznačuje možnost udržení stále velmi solidní dividendy i za rok 2020. 

Celkově hodnotíme dosažené výsledky jako velmi solidní vzhledem k situaci, která především v 2Q20 panovala nejen v Evropě kvůli pandemii Covid-19. Očekávali bychom pozitivní reakci trhu při dnešním obchodování. 

IFRS nekons. (mil. Kč)1H201H19r/roček. 1H20
Tržby7 6207 4052,9 %7 096
EBITDA2 7722 959-6,3 %2 741
EBITDA marže36,3 %40,0 %-3,7 p.b.38,6 %
EBIT2 3892 533-5,7 %2 293
Čistý zisk1 9582 076-5,7 %1 867
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 4261 512-5,7 %1 360

Zdroj: PMČR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.