Makro: Obchodní bilance v dubnu opět v přebytku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v dubnu skončila podle očekávání v přebytku 8,4 mld. korun (-28 mld. v dubnu 2022). Pokračoval pozvolný růst vývozů (+2 % r/r) a kvůli vysoké srovnávací základně propadl objem dovozů (-8 % r/r). Na vývozní straně byl pozitivním faktorem růst exportu aut (+24 % r/r), kde se kromě letošního zlepšení projevuje i nízká srovnávací základna loňského rou. Naopak na dovozní straně byl výrazným faktorem prudký propad dovozu ropy a plynu (-62 % r/r), který odráží jak propad světových cen komodit, tak u plynu i propad dováženého objemu. Extrémní vlivy z roku 2022 odezněly a obchodní bilance se vrací do předchozího trendu včetně kladného salda. Za období leden-duben obchodní bilance skončila v kumulativním přebytku 50 mld. korun (-40 mld. korun za leden-duben 2022), což odpovídá dlouhodobému průměru a je to příznivý faktor pro kurz koruny. Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 65 mld. korun (-202 mld. v roce 2022).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.