Sazka Group: Evropská komise schválila dohodu o kontrole nad CASAG

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Evropská komise schválila dohodu o společné kontrole Sazka Group a ÖBAG nad společností Casinos Austria (CASAG).

Evropská komise schválila dohodu o společné kontrole Sazka Group a ÖBAG nad společností Casinos Austria (CASAG). Sazka Group nyní drží 55,5% podíl a státem ovládaný ÖBAG 33,2% podíl. CASAG je největší hráč na rakouském hazardním trhu a mimo jiné ovládá i rakouskou státní loterii.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.