PMČR: Zařazení do MSCI Global Small Cap indexu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.K dnešnímu dni (28. 5.) dojde k pravidelnému převážení indexů MSCI. Vzhledem k zvýšení podílu Číny, Argentiny a Saudské Arábie dojde v rámci indexu MSCI Emerging Markets ke snížení podílu ostatních zemí včetně ČR. Odliv prostředků by měl být zaznamenán u ČEZ a Komerční banky, ale Moneta by měla vyjít neutrálně až mírně pozitivně. Celkově očekáváme, že by trh měl být na změny připraven, ale nedají se vyloučit větší objemy a zvýšená volatilita, která tradičně převažování indexů MSCI doprovází. Naopak příznivé by mělo být znovuzařazení Philip Morris ČR do indexu MSCI Global Small Cap.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.