Eurowag: Gen. ředitel je opatrně optimistický, pozoruje zlepšení od 4Q23

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle společnosti Jefferies vyjádřil generální ředitel firmy Eurowag Martin Vohánka opatrný optimismus pro letošní rok, pokud jde o ekonomické prostředí, v němž společnost podniká. Optimismus se odvíjí od zlepšujících se trendů, které pozoruje u zákazníků společnosti od 4. kvartálu 2023. Vohánka dále řekl, že další akvizice patří do dlouhodobého plánu Eurowagu, ale nyní se firma soustředí na synergie s již akvírovanými společnostmi a na snížení dluhu. Vohánka poskytl tyto komentáře v diskusi s Jefferies minulý týden.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.