Pár slov může prozradit, jak na tom s investováním skutečně jste

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Jakub KudýnPár slov může prozradit, jak na tom s investováním skutečně jste
#Trendy

Média a Twitter se často hemží posměšnými komentáři směřovanými k některým investorům. Nejčastěji se jedná buď o zpětnou kritiku jejich investice v duchu „Jak mohl někdo do toho vůbec investovat?“, nebo o zdůrazňování krátkodobých ztrát, například „Známý investor za den prodělal desítky milionů, haha“. Jestliže takové výkřiky nejsou doplněny podrobnou analýzou investice či kritikou investiční teze, často ukazují na nepochopení investování autorem. Proč?

Investování, podobně jako poker nebo blackjack, je hra s pravděpodobností. I přes všechny znalosti, propracovanou strategii a due diligence někdy jednoduše sázky nevyjdou. Je to neodmyslitelná součást investování, nikdy nemůžete znát ani kontrolovat všechny proměnné. Hráč pokeru může také prohrát i přes správné rozhodnutí, pokud mu štěstí nepřeje.  Pokud jste ale dlouhodobý hráč, tak po odehrání tisíce her budete v zisku. Stejně tak jedna neúspěšná investice špatného investora nedělá.

Další problém tkví v tom, že jakákoli zpětná analýza investic je složitá. Retrospektivní hodnocení investic často padá za oběť jevu zvanému hindsight bias. To je jev, kdy lidé mají tendenci vnímat minulé události jako předvídatelnější, než skutečně byly. Zvláště v případě investic je toto zkreslení velmi běžné. Dnes například spousta lidí poukazuje na pád Sillicon Valley Bank, jak byl její pád jasně předvídatelný, ale málokdo si na to v praxi vsadil nebo vypracoval analýzu, která by to před půl rokem ukazovala. 

Také je důležité chápat samotný investiční proces. Pokud neznáte celý příběh za investicí, tedy samotný investor vám svoji tezi neřekl nebo ji veřejně nekomunikoval, těžko bude vaše kritika validní. Někdy krátkodobého rozhodnutí či nové informace mohou vést ke krátkodobému propadu, který se v retrospektivě několika let může zdát jako nepatrná vlnka. Proto není ani rozumné bez hlubší analýzy kopírovat investice cizích investorů. Základem je zůstat zainvestován i v těžkých časech, a pokud o investici nevíte vůbec nic, často se v době poklesu nebudete mít o co opřít a prodáte. Nejjednodušší řešení v tomto případě je, pokud investici nechcete analyzovat, ale danému investorovi věříte, investovat skrze jeho investiční fond nebo jiný vehikl. Bude vás to stát něco navíc, ale zároveň budete na stejné vlně.

A nakonec něco, co se často opakuje: investování je dlouhodobá hra. Hodnotit výsledek investice na základě okamžiku nemusí o investorovi říct vůbec nic. Občas se vám může povést koupit akcii, která bez jakékoliv nové informace udělá za dva dny 50 %. Dělá to z vás dobrého investora? Pravděpodobně ne, prostě jste měli jen štěstí. A stejně to platí i naopak.

Proto se při investování vždy soustřeďte na celý proces, který vedl k investici, a nejen na výsledek. Mohlo by se vám stát, že kvůli jedné špatné investici nebo krátkodobému propadu vyřadíte ze svého seznamu zamýšlené alokace investora nebo portfolio manažera, který by vám mohl vydělat velké peníze. A naopak můžete svěřit peníze člověku, který krátkodobě rychle vydělal, ale nakonec se ukáže, že to bylo pouze štěstí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.