Moneta: Solidní výhled, dividenda zklamala

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta oznámila za 4Q 2017 čistý zisk ve výši 804 mil. Kč, v souladu s naší projekcí a mírně pod odhady trhu. Mírně lepší byl výsledek na úrovni provozních výnosů, nicméně růst personálních a ostatních administrativních nákladů byl výrazně rychlejší, než jsme očekávali, a tak provozní zisk ve výši 1 088 mil. Kč je pro nás zklamáním. Dalším negativním překvapením je pro nás odpis goodwillu u Moneta Leasing ve výši 104 mil. EUR. Výsledek na úrovni čistého zisku tak oproti odhadům zachránily pouze opravné položky, kde zisk z prodeje nesplácených úvěrů a rozpouštění dříve vytvořených opravných položek byly vyšší než tvorba nových. Objem úvěrového portfolia (čisté úvěry) vzrostl o 10,6 %.

Management dále představil výhled pro tento rok a do roku 2020, který počítá s růstem úvěrů o více jak 9 % letos a o více jak 10 % ročně do roku 2020, provozními výnosy minimálně 9,5 mld. Kč (10,5 mld. Kč do 2020), provozními náklady 4,9 mld. Kč (5,1 mld. Kč do 2020), rizikovými náklady v rozmezí 45 – 55 b.b. (70 – 80 b.b.) čistým ziskem 3,4 mld. Kč (3,8 mld. Kč) a návratností vlastního kapitálu (ROTE) více jak 14  % (15 % do 2020). Oproti našim dosavadním projekcím je výhled čistého zisku v souladu pro tento rok a lepší pro rok 2020 (dosavadní oček. 3,6 mld. Kč).

Management dále navrhne dividendu ze zisku minulého roku ve výši 8 Kč na akcii (104% výplatní poměr a 9,7% hrubý dividendový výnos). V období 2017 – 2020 pak plánuje kumulovanou dividendu v objemu 11,5 mld. Kč (22,5 Kč na akcii). Výše dividendy je pro nás výrazným zklamáním. Zmíněná kumulovaná dividenda naznačuje, že společnost již nebude vyplácet žádný přebytečný kapitál, výplatní poměr bude okolo 70 % čistého zisku a hrubý dividendový výnos v dalších letech okolo 6 %.

Čistý zisk za 4Q sice naplnil odhady, nicméně provozní úroveň zklamala. Představený výhled hodnotíme pozitivně a ukazuje se, že by se pokles výnosů měl již zastavit a výnosy i čistý zisk by měly začít opět růst. Největším zklamáním je pak pro nás očekávaná výše kumulované dividendy pro roky 2017 – 2020, kde jsme očekávali vyšší dividendu z přebytečného kapitálu i v příštím roce. Na druhou stranu nižší dividenda je částečně důsledkem rychlejšího růstu úvěrů, což Monetě pomůže z dlouhodobého pohledu. Dnes však očekáváme spíše negativní reakci investorů. 

 

v mil. Kč4Q174Q16r/roček. J&TKonsensus
Čisté úrokové výnosy1 8441 977-7%1 8111 788
Poplatky a provize5415008%500500
Ostatní provozní výnosy195249-22%209-
Provozní výnosy2 5802 726-5%2 5212 484
Provozní náklady-1 492-1 3828%-1 297 
Provozní zisk1 0881 344-19%1 224 
Opravné položky20-331--195 
Zisk před zdaněním1 0041 013-1%1 029 
Čistý zisk804867-7%799826
      
 20172016r/roček. J&TKonsensus
Dividenda na akcii8,09,8-18%8,58,1

Zdroj: J&T Banka, Thomson Reuters


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.