O2 CR: PPF drží 90,01 % akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Skupina PPF včera oznámila, že její společnost PPF Telco B.V. a další společností jednající s ní ve shodě v O2 CR drží již 90,01 % akciového kapitálu. Podíl tak rychle vzrostl z 83,58 %, které PPF oznámila ve středu před startem tzv. zrychleného odkupu akcií.

Skupina PPF včera oznámila, že její společnost PPF Telco B.V. a další společností jednající s ní ve shodě v O2 CR drží již 90,01 % akciového kapitálu. Podíl tak rychle vzrostl z 83,58 %, které PPF oznámila ve středu před startem tzv. zrychleného odkupu akcií. PPF tak nyní drží překročila 90% hranici, která ji opravňuje k vytěsnění minoritních akcionářů. K tomu bude nutný souhlas valné hromady, kterou chce PPF svolat, a podmínky vytěsnění musí schválit ČNB.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.