Inflace je největší hrozbou pro bohatství a majetek, míní čeští dolaroví milionáři

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceInflace je největší hrozbou pro bohatství a majetek, míní čeští dolaroví milionáři

Čeští i slovenští dolaroví milionáři shodně (57 %) považují za největší hrozbu pro udržení a růst svého bohatství v nadcházejících 12 měsících inflaci. Vyplývá to z výsledků jedenáctého ročníku unikátního výzkumu českých a slovenských dolarových milionářů, J&T BANKA Wealth Report 2021.Téměř všichni respondenti pak očekávají, že se inflace bude pohybovat nad dlouhodobým inflačním cílem centrálních bank. Každý dvanáctý milionář dokonce očekává inflaci kolem 10 %. Inflace je proto pro ně hlavním popudem ke změně investičního chování. I přes nelehkou situaci však vidí dolaroví milionáři současnou ekonomickou situaci v tuzemsku stále jako příležitost pros své investice a s pokorou očekávají i nadále růst svého bohatství.


Kdo jsou dolaroví milionáři?

Dolaroví milionáři jsou v obou zemích nejčastěji podnikateli nebo vedoucími pracovníky. I když přibývají i mladí dolaroví milionáři, kteří svůj majetek postavili na úspěšném podnikatelském příběhu, je tuzemským dolarovým milionářům průměrně mezi 53 a 55 lety. S narůstajícím věkem první generace polistopadových úspěšných dochází stále častěji k předávání rodinného bohatství nástupcům. V rozhodnutí mnoha movitých na vrcholu rychleji opustit vedoucí roli v byznysu napomohla doba pandemie. Ti, kteří k tomuto kroku přistoupili, se rozhodli dění ve firmě jen z dálky sledovat nebo si užívat zaslouženého důchodu.

Svět dolarových milionářů je i nadále světem mužským. V porovnání se světem, kde se ženy milionářky obecně objevují v rodinách, ve kterých se majetek předává po několik generací, lze i u nás očekávat, že jejich podíl bude stoupat, byť velice pozvolna.

„Stále sílící inflace je po dvaceti třiceti letech opět tématem číslo jedna, a to na celém světě. O inflaci už však nemůžeme hovořit jako o dovezené, ale spíše jako o doma vytvářené, hnané rostoucími cenami služeb. Na začátku roku lze čekat i 7% inflaci. Úrokové sazby se sice dostanou na úroveň 3,5 až 4 %, ale období zvýšené inflace nepřekonají,“ komentuje výsledky Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Obecná populace vidí inflační scénář dokonce ještě o něco pesimističtěji, i proto se připravuje na skokové zvýšení cen. Názory široké veřejnosti ovlivnily události z posledních dní i média, či zdražování a zvyšování cen energií, což se následně promítá do spotřeby. Nejvíce jsou inflací v obecné populaci zasaženi ti, kteří mají peníze jen na aktuální spotřebu a nejsou schopni generovat přebytky, které by mohli investovat jako ochranu právě proti ztrátě hodnoty peněz. Rizika inflace jako největší hrozby pro lidi s nižšími příjmy, kteří se proti ní nemohou zajistit, si uvědomují i dolaroví milionáři (90 % v ČR, 86 % v SR).

Inflace mění mindset

Výsledky průzkumu ukazují, že rostoucí inflace mění způsob investičního uvažování dolarových milionářů.

„Skončila doba komfortní inflace, expanzivní monetární politika vyústila v přetlak hotovosti, a tak jsou dolaroví milionáři nuceni hledat příležitosti ke zhodnocení a uchování svého bohatství. I když jsou stále spíše konzervativními investory, začínají se více otevírat riziku. Klesá oblíbenost dluhopisů, směnek nebo termínovaných vkladů, naopak roste oblíbenost investic s nominální pružností, jako jsou nemovitosti, akcie či private equity investice,“ popisuje Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

Jak se inflaci bránit?

Jednoznačně investováním, míní tuzemští bohatí. Celkem 84 % českých a 81 % slovenských dolarových milionářů souhlasí s výrokem, že významná část jejich investic, například investice do nemovitostí, jsou zároveň jejich zajištěním proti inflaci. Současně 54 % českých a 58 % slovenských movitých uvedlo, že budou vyhledávat nebo už vyhledávají rizikovější investice, u kterých lze očekávat výnos vyšší než míra inflace. Devět z deseti movitých pak uvedlo, že vývoj akcií za poslední dvě dekády ukazuje, že i přes poklesy v krizových obdobích se na akciích dá dlouhodobě vydělat. Podle respondentů můžou ochranu před inflací přinést i kryptoměny. V této dynamické době je totiž dobré sáhnout po něčem, jehož cena se v čase a díky situaci na trhu vyvíjí.

O J&T BANKA WEALTH REPORT 2021:

Průzkum, který probíhal mezi zářím a říjnem 2021, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD. Do průzkumu se zapojilo celkem 310 respondentů z řad dolarových milionářů (203 Čechů a 107 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory s 20 respondenty (15 v České republice, 5 na Slovensku).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.