J&T ARCH INVESTMENTS nově vydává i dividendové třídy investičních akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T ARCH INVESTMENTS nově vydává i dividendové třídy investičních akcií
#Fondy#Růst

Fond J&T ARCH INVESTMENTS na konci března poprvé upsal dividendové třídy investičních akcií (CZK HD a EUR HD), které doplnily aktuální růstové třídy. Nově přidané třídy investičních akcií jsou spjaty s právem na výplatu dividendy, která bude vyplácena jedenkrát za rok na základě hospodářského výsledku této třídy investičních akcií za kalendářní rok.


„Tímto úpisem vycházíme vstříc poptávce klientů, kteří od své investice vyžadují pravidelně vyplácenou dividendu a zároveň nechtějí investici aktivně spravovat, říká Pavel Hlaváček, člen investičního výboru J&T ARCH Investments. Rozhodnutí o výplatě dividendy proběhne na jednání řádné valné hromady, která se zpravidla koná na konci června, přičemž očekávaný výplatní termín dividendy by měl být v průběhu září.

Dividenda se bude poprvé vyplácet v roce 2024 s ohledem na dosažený hospodářský výsledek dividendové třídy v roce 2023. „Aktuálně předpokládáme výplatní poměr ve výši 70 až 80 procent realizovaného zisku za předchozí finanční rok,“ upřesňuje Hlaváček.

Korunová třída hned, eurová v řádu měsíců

Dividendová korunová třída investičních akcií (CZK HD) je obchodována na Burze cenných papírů Praha. Její nominální hodnota byla stanovena na 1,000 Kč. Přijetí eurové třídy dividendových investičních akcií s nominální hodnotou 50 EUR k obchodování na Burze cenných papírů v Praze je předmětem jednání. Definitivní rozhodnutí bude přijato v průběhu následujících měsíců.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.