Komerční banka: Výsledky za 4Q zítra ráno

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka zítra ráno oznámí výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál minulého roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční propad o 30 % na 3,3 mld. Kč, který je dán propadem čistých úrokových výnosů, růstem provozních nákladů a vyššími opravnými položkami. Čisté úrokové výnosy očekáváme meziročně níže o 12 %. V mezikvartálním srovnání je pak přibližně 4% pokles způsoben především ukončením úročení povinných minimálních rezerv ze strany ČNB. Bez tohoto vlivu bychom viděli pokračování rostoucího trendu, který začal v 1Q 2023. Výnosy z poplatků by si měly držet růst okolo 5 % r/r, respektive 4 % r/r z pohledu celoročních čísel. Provozní náklady očekáváme meziročně o 9 % výše na úrovni 4,3 mld. Kč, za čímž jsou vyšší mzdy, vyšší administrativní náklady kvůli vysoké inflaci i vyšší odpisy spojené s realizovaným IT projekty. Podíl nevýkonných úvěrů by měl zůstat na velmi nízkých úrovních bez výraznějších známek zhoršení. V naší projekci očekáváme ve 4Q čistou tvorbu opravných položek ve výši 722 mil. Kč, spíše v důsledku obezřetnostního přístupu banky.

Management pravděpodobně zveřejní návrh dividendy ze zisku minulého roku. Podle naší projekce by 65% výplatní poměr představoval dividendu ve výši 54 Kč na akcii (7,2% hrubý div. výnos). Nicméně vzhledem k vysoké kapitalizaci banky by ani vyšší dividenda v rozmezí 55-65 Kč nebyla výraznějším překvapením.

Kromě dividendy budou investoři sledovat informace týkající se výhledu pro tento rok a především informace, jak management vidí vývoj úrokových výnosů při očekávaném snižování úrokových sazeb ze strany ČNB. Neočekáváme, že by nadcházející výsledky přinesly výraznější impulz pro pohyb akcií.

Kons.  IFRS (mil. Kč)Oček. J&T 4Q 20234Q 2022r/rKonsensus trhu
Provozní výnosy8 9629 626-7 %9 080
  Čistý úrokový výnos6 2627 132-12 %6 351
  Poplatky & provize1 7571 6735 %1 727
  Ostatní prov. výnosy94482115 %1 002
Provozní náklady-4 281-3 9339 %-4 230
Provozní zisk4 6815 693-18 %4 850
  Opravné položky-72250--644
Zisk před zdaněním4 0325 830-31 %4 267
Čistý zisk3 3054 695-30 %3 449

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.