PMČR: Dnes končí distanční valná hromada

1-minutové čtení
J&T specialistaDnes (23. 5.) končí distanční valná hromada PMČR, která by měla mimo jiné schválit hrubou dividendu 1310 Kč/akcii (7,4% hrubý div. výnos). Ve středu (25. 5.) dojde k oznámení rozhodnutí valné hromady. Titul se bude s nárokem na tuto hrubou dividendu obchodovat do pondělní 30. 5.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.