Indexy MSCI: Změna vah indexů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Správce indexů MSCI informoval, že k 1. 9. 2023 provede změnu vah indexů. To se bude mimo jiné týkat indexů MSCI World (bude zařazeno 14 společností a vyřazeno 15) a MSCI Emerging Markets (47 k zařazení a 31 k vyřazení). Změna vah znamená, že fondy, které indexy sledují, provedou změny ke konci obchodování dnes (31. 8.). To může znamenat především zvýšené objemy obchodování i větší pohyby cen akcií. MSCI ve veřejné zprávě neuvedlo, kterých konkrétních společností se změna vah týká.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.