Moneta: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost včera pořádala konferenční hovor k výsledkům za 2Q, kde mimo jiné zaznělo:

  • Nižší očekávaná efektivní daňová sazba je důsledkem vyššího objemu cenných papírů, u kterých je úrokový výnos osvobozen od daně.
  • Očekávaná absence růstu úvěrového portfolia v příštím roce je mimo jiné dána vyšší obezřetností při schvalování úvěrů jak u retailových klientů, tak u malých a středních firem. Tato projekce se může změnit na základě vývoje situace na trhu.
  • Výrazný růst depozit a výnosů z poplatků je mimo jiné důsledkem změny ve struktuře odměňování v rámci banky. Zatímco dříve přibližně 80 % odměn bylo závislých na poskytování úvěrů, nyní je to „jen“ přibližně 40 % a zbytek se odvíjí od objemu vkladů a výnosů z poplatků.
  • Banka překonala ve 2Q své vlastní odhady na čisté úrokové výnosy. Výhled pro 3Q a 4Q zůstal nezměněn, za čímž je konzervativní přístup managementu a dodatečné úrokové náklady spojené s vydáním podřízených vkladů. Na mezikvartální bázi by úrokové výnosy měly nadále růst, k čemuž bude přispívat postupné přecenění úvěrového portfolia.
  • Při současných podmínkách management očekává zanedbatelný či žádný dopad daně z mimořádných zisků.

Celkově podle našeho názoru na konferenčním hovoru nezazněly významnější nové informace s dopadem na obchodování s akciemi.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.