Moneta: ČNB potvrdila současnou úroveň kapitálových požadavků

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Česká národní banka v rámci aktualizace minimálních kapitálových požadavků nezměnila Monetě (na individuálním základě) současnou celkovou požadovanou úroveň MREL kapitálu na úrovni 17,2 %. Včetně bezpečností rezervy (2,5 %) a poté, co od 1. dubna došlo ke snížení protcyklické rezervy z 2 % na 1,75 %, je celkový regulatorní požadavek na kapitál a způsobilé závazky na úrovni 21,45 %. Ke konci roku 2023 banka reportovala úroveň 24,1 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.