Bankéři: Ekonomika bude stagnovat. Růst začne až příští rok

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceBankéři: Ekonomika bude stagnovat. Růst začne až příští rok
#Trendy#Ekonomika

Česká bankovní asociace představila odhady růstu české ekonomiky. Kvůli snížené poptávce domácností, ale také kvůli vývoji v zahraničí, snížili čeští bankéři odhady růstu české ekonomiky pro nadcházející měsíce. Přesto mohou mít lidé důvod k radosti, mzdy jim totiž porostou rychleji, a tento nárůst začne brzy překonávat i inflaci.

Česká ekonomika letos nepřinese očekávaný růst, ale bude přinejlepším stagnovat. Růst by mohl nastat až v příštím roce. To se domnívají hlavní ekonomové, kteří vystoupili v prognostickém panelu České bankovní asociace. Svá očekávání vývoje české ekonomiky snížili oproti dosavadním odhadům, vyplývá to z aktuální makroekonomické prognózy, kterou Česká bankovní asociace právě zveřejnila.

„V příštím roce by měl růst dosáhnout 2,3 %, oproti předešlé prognóze je nižší, a to zejména s ohledem na pomalejší ekonomický vývoj v zahraničí,“ uvedl hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Podle Sklenáře se na snížení očekávání podepsala zejména stále nízká domácí poptávka, zároveň ale také nedostatečný růst poptávky ze zahraničí.

„Ze zahraničí přichází smíšené zprávy, méně pozitivně v tomto ohledu vyznívá slabá zahraniční poptávka a zejména slabý výkon německé ekonomiky. I z tohoto důvodu se pro druhou polovinu roku čeká jen velmi opatrné oživování tuzemské ekonomiky,“ doplnil hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.


Inflace 2,5 procenta

Pozornost ekonomů stále poutá zejména inflace. Ta v posledních dvou letech postupně vyšplhala téměř k 20 procentům. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu klesla v červenci na úroveň 8,8 procenta.

„Jde do jisté míry o optický klam. My pro celý rok 2023 počítáme s inflací ve výši 11 procent, v závěru roku 8 procent. Důvodem je, že snižující trend inflace mírně klopýtne v poslední části roku. Negativně se tam projeví loňský zásah vlády do cen energií,“ vysvětluje ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Podle ekonomů se však už v příštím roce inflace dostane velmi blízko k dvouprocentnímu cíli České národní banky. Konkrétně aktuální makroprognóza počítá s hodnotou 2,5 procenta, na čemž se kromě měnové politiky ČNB podepíše také úsporný vládní balíček, který by měl v příštím roce snížit výdaje státu.


Mzdy porostou

Českou ekonomiku pak nadále trápí přehřátý trh práce, kterému výrazněji neodlehčila ani mírná recese, do níž česká ekonomika upadla na přelomu loňského a letošního roku.

„I přes předchozí recesi ekonomiky trh práce zůstává napjatý a průměrná míra nezaměstnanosti by měla letos i příští rok zůstat poblíž 3,7 %. Napětí na trhu odráží i vývoj mezd, které by letos v průměru měly nominálně vzrůst o 8,8 % a příští rok o 6,5 %, což je výrazně nadprůměrný vývoj,“ připomněl Sklenář z J&T Banky.

Nicméně aktuální odhady růstu mezd jsou oproti těm předchozím nižší. Podepsalo se na tom reálné zvyšování mezd z prvního čtvrtletí, které bylo nižší, než byla očekávání ekonomů. Podle nich by však zároveň přehnané zvyšování mezd mohlo mít za následek prodlužování stavu zvýšené inflace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.