PMČR: Valná hromada bude distanční, návrh dividendy je 1560 Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR se rozhodl uskutečnit řádnou valnou hromadu distančním způsobem (tzv. „per rollam“). V dnes uveřejněných bodech valné hromady je mimo jiné návrh na vyplacení hrubé dividendy ve výši 1560 Kč/akcii (11% hrubý div. výnos). Zmíněná dividenda je vyšší než náš předpoklad 1450 Kč. Společnost využije i části nerozděleného zisku z min. let. Posledním dnem nároku na tuto hrubou dividendu bude 14. 5. 2020.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.