O2 ČR překvapila lepšími než očekávaným výsledky již na úrovni tržeb

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
O2 CR dnes ráno (6. 11.) zveřejnila výsledky za 3Q, které jsou lepší než očekávání. Společnost již vykázala lepší výsledek na tržbách s 9,95 (+3,1 % r/r) vs. oček. 9,8 mld. Kč. Naši projekci překonal lepší výsledek ze Slovenska, kde tržby dosáhly 1989 mil. Kč (+4,2 % r/r) vs. oček. 1915 mil. Kč, a domácí mobilní tržby, které dosáhly 5056 mil. Kč (-0,2 % r/r) vs. oček. 4992 mil. Kč. V rámci mobilních služeb pak byly lepší konkrétně ostatní mobilní služby (odchozí roaming) s 283 mil. Kč (-1,3 %) vs. oček. 244 mil. Kč. Lepší byla i EBITDA marže na úrovni 35,7 vs. oček. 34,3 %, kde O2 CR vykázala další úspory. Vůči naší projekci to bylo u nákladů za služby, které rostly o 2,2 vs. oček. 4,6% růst. Díky výše popsanému pak čistý zisk dosáhl 1,66 mld. Kč (+16,8 %) a výrazně překonal odhady na úrovni 1,5 mld. Kč. 

Prezentace společnosti zobrazuje vývoj některých položek jako prodej HW a roamingové služby za poslední období – říjen (tedy za 3Q), který je obdobný jako při první vlně pandemie. To naznačuje, že čtvrté čtvrtletí se bude potýkat s obdobným vývojem jako 2Q20. Konkrétně tedy silný propad prodejů HW a negativní vývoj v roamingových službách.  

Zveřejněné výsledky hodnotíme pozitivně nejen vzhledem k lepšímu než očekávanému výsledku na tržbách, ale rovněž díky dalšímu zlepšení provozní marže. Očekávali bychom pozitivní reakci trhu pro nejbližší dny. Z delšího výhledu je titul stále limitován očekávaným výsledkem probíhající aukce nových kmitočtů (přelom roku), který může zvýšit konkurenci na domácím telekomunikačním trhu. Současně naznačený vývoj pro 4Q ovlivněný preventivními opatřeními se bude podobat spíše 2Q než 3Q.

 

IFRS kons. (mil. Kč)3Q203Q19r/roček. J&TTRH
Tržby9 9499 651+3,1 %9 8019 776
EBITDA3 5383 262+8,5 %3 2193 356
EBITDA marže35,7 %33,9%+1,8 p.b.32,8%34,3%
Čistý zisk1 6591 420+16,8 %1 3841 523

Zdroj: J&T Banka, O2 CR


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.