PM ČR: Změna vedení a schválení dividendy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

William se jako junior analytik zaměřuje na rozbor akcií a dluhopisů. Jeho hlavním úkolem je dodat klientům banky maximálně přesné informace a analýzy.
Valná hromada akcionářů Philip Morris ČR včera mimo jiné schválila dividendu ze zisku minulého roku ve výši 1220 Kč na akcii (7,8% hrubý dividendový výnos). Poslední obchodní den s nárokem na tuto dividendu bude čtvrtek 7. května. Samotná výplata pak proběhne od 17. června. Současně od 1. června 2024 dojde ke změně generálního ředitele, kterým se nově stane Fabio Costa, viceprezident pro strategii mateřské společnosti Philip Morris International, který tak nahradí dosavadní generální ředitelku Andreu Gontkovičovou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.