Moneta: ČNB snížila kapitálové požadavky o 30 b.b.

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta oznámila, že obdržela od ČNB kapitálové požadavky, které bude muset plnit od začátku příštího roku. Oproti současnému stavu ČNB snížila kapitálový požadavek (SREP) o 10 b.b. na 10,3 %. Kromě toho musí banka držet rezervu ve výši 2,5 % a proticyklickou kapitálovou rezervu, která je nyní 2 % z rizikově vážených aktiv. Celkový požadavek na kapitál tak bude od začátku příštího roku 14,8 %. Management má dále dlouhodobě stanovený „polštář“ ve výši 1 p.b., což znamená, že kapitálová přiměřenost cílovaná managementem bude od 1. ledna ve výši 15,8 %. Snížení kapitálových požadavků vnímáme pozitivně, nicméně vzhledem k tomu, že ke konci prvního pololetí byla kapitálová přiměřenost Monety 19,7 %, má tento krok jen minimální dopad na aktivity banky.   


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.