Moneta: Konec období pro akceptaci veřejné nabídky odkupu akcií

1-minutové čtení
J&T specialistaDnes končí období pro akceptaci veřejné nabídky odkupu akcií Monety ze strany společnosti Tanemo ze skupiny PPF za cenu 80 Kč za akcii. Nyní by měla společnost do 6 pracovních dnů, tedy 15. února, zveřejnit oznámení o výši akceptace či poměrném uspokojení přihlášených akcií. Samotné vypořádání transakce pak proběhne ve dvou krocích, kdy akcie do 10% hranice podílu na všech akciích Monety (nepodmíněná část) budou vypořádány 24. března a nad tuto hranicí (podmíněná část schválením ze strany ČNB) v den určený PPF v rámci oznámení o schválení ze strany ČNB, nejpozději pak 10. den po tomto oznámení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.