Moneta: Konec období pro akceptaci veřejné nabídky odkupu akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Dnes končí období pro akceptaci veřejné nabídky odkupu akcií Monety ze strany společnosti Tanemo ze skupiny PPF za cenu 80 Kč za akcii. Nyní by měla společnost do 6 pracovních dnů, tedy 15. února, zveřejnit oznámení o výši akceptace či poměrném uspokojení přihlášených akcií. Samotné vypořádání transakce pak proběhne ve dvou krocích, kdy akcie do 10% hranice podílu na všech akciích Monety (nepodmíněná část) budou vypořádány 24. března a nad tuto hranicí (podmíněná část schválením ze strany ČNB) v den určený PPF v rámci oznámení o schválení ze strany ČNB, nejpozději pak 10. den po tomto oznámení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.